Zveme k debatě na téma: Jak vytvářet „evidence–based“ vzdělávací politiku?

  • Termín: 19. 01. 2023, 14:00
  • Místo konání: https://www.facebook.com/SKAVcz/

Společně s institucemi Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a Informačním centrem o vzdělávání EDUin zveme ve čtvrtek 19. ledna 2023 ve 14.00 hodin ke Kulatému stolu, kterého se za Ústavu pro studium totalitních režimů účastní jako panelista Vojtěch Ripka. Hlavním tématem debaty bude Jak vytvářet „evidence–based“ vzdělávací politiku? „Již třetí ministr školství v řadě tvrdí, že jeho politika je ‚evidence-based‘. Doufám, že diskuze vyjasní, kde můžeme vzdělávací politiku více založit na spolehlivých datech a systematičtěji zapojit expertní vědění. Zkusím přispět zkušenostmi z pokusného ověřování Dějepis+, které usiluje o rigorózní poznatky ze zavádění výuky historické gramotnosti ve školách,“ říká Vojtěch Ripka. V debatě, jíž se účastní, chtějí diskutující odpovědět především na následující otázky:

  • Je vzdělávací politika formulována na základě dat?
  • Jaká data a analýzy nám scházejí pro to, abychom se mohli dobře rozhodovat?
  • Jaká jsou východiska pro sběr analýzy dat?
  • Jaké zkušenosti máme s pokusným ověřování pro získávání spolehlivých a validních dat? V jaké formě je třeba data zprostředkovávat?
  • Víme dopředu, zda dokážeme ohlídat dopady navrhovaných opatření a reforem?
  • Jak se současné aktivity (revize RVP, parametrizace asistentů, dlouhodobý záměr apod.) řídí evidence-based?

Do diskuze s Vojtěchem Ripkou se v rámci Kulatého stolu na dané téma zapojí Egle Havrdová (Schola Empirica), Václav Jelen (MŠMT), Václav Korbel (PAQ Research), Daniel Münich (Cerge-el) a Dana Pražáková (ČŠI). Moderátorem celé rozpravy je David Klimeš.