Výstava „Ve znamení tří deklarací“ v Nepomuku

  • Termín: Od 08. 07. 2021 do 14. 09. 2021
  • Místo konání: Nepomuk

Od 8. července do 14. září 2021 je možné navštívit reprízu výstavy Ve znamení tří deklarací v kostele sv. Jakuba Většího v Nepomuku, která zde bude k vidění v rámci letošních oslav 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého.

Výstavní projekt přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.

„Šlechta jako taková stále vyvolává četné a vášnivé diskuse. Proto je mým přáním, aby tento výstavní projekt nejen připomenul statečnost řady osobností pocházejících z aristokratického prostředí, ale především aby poskytl plastický a neideologický pohled na citlivé téma v kontextu jedné z nejtěžších kapitol našich novodobých dějin,“ říká Zdeněk Hazdra, který tento projekt připravil společně s historičkou Ditou Homolovou (ÚSTR).

Putovní výstava Ve znamení tří deklarací se od října 2014 postupně představila veřejnosti na Novoměstské radnici v Praze, na zámcích Loučeň, Pardubice, Žďár nad Sázavou a Častolovice, dále v Lomnici u Tišnova, Luhačovicích, Českém Krumlově, Klatovech, Jilemnici, Kuníně, Příbrami a dalších městech.

Autory výstavy jsou Zdeněk Hazdra a Dita Homolová.