Výstava Rozkulačeno! v Muzeu regionu Boskovicka

  • Termín: Od 06. 11. 2017 do 30. 11. 2017
  • Místo konání: Boskovice

Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka a paní senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou připravily další uvedení putovní verze výstavy Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu.

Jednou z nejsmutnějších kapitol éry komunismu je bezesporu násilná kolektivizace, která dosud nebyla v Čechách dostatečně reflektována, a proto dodnes neblaze ovlivňuje vztah Čechů k půdě a stále pociťujeme její neblahé důsledky: rozvrácení venkova, rozsáhlé sociální změny ve společnosti, tisíce zničených životů a lidských tragédií, změny v krajině a celkovém rázu českého a moravského venkova. „Je to po listopadu 89 vůbec první výstava, která zachycuje existenci selského stavu na českém území – od Rakouska-Uherska přes první republiku, protektorát a éru socialismus až k současnosti. Na dobu války a komunismu se samozřejmě zaměřuje nejvíc,“ upřesňuje historik ÚSTR Jiří Urban, jeden z autorů výstavy.

Výstava Rozkulačeno! připomíná změny v postavení sedláků a ve vývoji soukromého hospodaření v proměnách času, s důrazem na cílenou likvidaci sedláků zejména v 50. letech. Na konkrétních případech postižených hospodářů, „kulaků“, mapuje období jak násilné kolektivizace, tak následného zkolektivizovaného hospodářství. Nechybí ani přesah do současnosti spojený s příběhy selských rodin, kterým se podařilo navázat na tradici rodinného hospodaření i přesto, že náprava křivd po listopadu 1989 se příliš nepovedla.

Výstavu můžete navštívit v Muzeu regionu Boskovicka od 6. do 30. listopadu 2017.

Beseda k výstavě se koná 16. listopadu od 16.00. Hosty besedy budou PhDr. Jaroslav Rokoský, jeden z autorů výstavy, a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

Fotogalerie