Výstava Rozkulačeno! na Farmě Moulisových

  • Termín: Od 27. 05. 2017 do 30. 06. 2017
  • Místo konání: Farma Moulisových

Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Farmou Moulisových a Bezejmennou čajovnou představují putovní verzi výstavy Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu.

Zahájení výstavy proběhne v pátek 26. května 2017 v 17:00 hodin ve stodole Farmy Moulisových.

Výstavu zahájí Pavel Moulis a hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, který nad výstavou převzal záštitu; dále promluví předseda Asociace soukromých zemědělců Plzeňsko Petr Hodan a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra.

O hudební doprovod se postará významná česká violoncellistka a zpěvačka, několikanásobná držitelka hudební ceny Anděl Dorota Barová.

Jednou z nejsmutnějších kapitol éry komunismu je bezesporu násilná kolektivizace, která dosud nebyla v Čechách dostatečně reflektována, a proto dodnes neblaze ovlivňuje vztah Čechů k půdě a stále pociťujeme její neblahé důsledky:
rozvrácení venkova, rozsáhlé sociální změny ve společnosti, tisíce zničených životů
a lidských tragédií, změny v krajině a celkovém rázu českého a moravského venkova. „Je to po listopadu 89 vůbec první výstava, která zachycuje existenci selského stavu na českém území – od Rakouska-Uherska přes první republiku, protektorát a éru socialismus až k současnosti. Na dobu války a komunismu se samozřejmě zaměřuje nejvíc,“ upřesňuje historik ÚSTR Jiří Urban, jeden z autorů výstavy.

Výstava Rozkulačeno! připomíná změny v postavení sedláků a ve vývoji soukromého hospodaření v proměnách času, s důrazem na cílenou likvidaci sedláků zejména v 50. letech. Na konkrétních případech postižených hospodářů, „kulaků“, mapuje období jak násilné kolektivizace, tak následného zkolektivizovaného hospodářství. Nechybí ani přesah do současnosti spojený s příběhy selských rodin, kterým se podařilo navázat na tradici rodinného hospodaření i přesto, že náprava křivd po listopadu 1989 se příliš nepovedla.

Součástí výstavy je i zážitkový workshop pro střední školy – „Den, kdy se mlčelo.“ Ten kreativním způsobem studentům zpřítomňuje svévolný přechod ze soukromého vlastnictví výrobních prostředků v zemědělství na vlastnictví kolektivní. Účastníci se v něm přenesou do jedné jihočeské vesnice v období kolektivizace a vžijí se do situací a dilemat jejích obyvatel. Workshop pracuje se vzpomínkami pamětníků těchto událostí zaznamenaných na portále Paměť národa. Workshop je realizován ve spolupráci s lektory Post Bellum o.p.s. a s podporou Plzeňského kraje. Plzeňský kraj dále finančně podpořil návštěvu výstavy studentů středních zemědělských škol spojenou s exkurzí právě na Farmě Moulisových.

Výstava bude otevřena od soboty 27. května do 30. června 2017. Zájemci o prohlídku se mohou objednat na telefonním čísle 607 073 229. Na stejném čísle je možné objednávat účast na workshopu „Den, kdy se mlčelo“ a exkurze na Farmě Moulisových.