Výstava představila působení české šlechty po roce 1945

  • Termín: Od 21. 04. 2022 do 26. 06. 2022
  • Místo konání: Mnichov

Když někteří šlechtici z Čech a Moravy začali po roce 1945 stavět mosty přes politické, národní a společenské hranice, vycházelo jejich působení z kultury, lidskosti a křesťanské víry.
Díky svým rodinným, evropským a křesťanským kontaktům a vedeni zděděným pocitem zodpovědnosti přispěli nakonec také oni ke změně politického režimu v roce 1989.

Výstava Kulturní mosty v Evropě. Česká a moravská šlechta po roce 1945 představuje osudy a aktivity těchto osobností: Johanna von Herzogenbergová, Karel Schwarzenberg, Pater Angelus Waldstein-Wartenberg OSB, Mikuláš Lobkowicz, František Schwarzenberg, Richard Belcredi, Ferdinand Kinsky, Daisy Waldstein-Wartenbergová, rodina Thunů a další.

Dvojjazyčná výstava vznikla ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a Adalbert Stifter Verein a byla zahájena 21. dubna v Alfred-Kubin-Galerie v Mnichově za přítomnosti jejího spoluautora, ředitele ÚSTR Zdeňka Hazdry.

Pražská repríza výstavy se uskuteční v roce 2023.

Fotogalerie