Výstava „Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77“ ve Žďáru nad Sázavou

  • Termín: Od 01. 12. 2020 do 31. 12. 2020
  • Místo konání: Žďár nad Sázavou

V prosinci se v prostorách Základní školy Švermova ve Žďáru nad Sázavou při své desáté repríze představí výstava Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77, která zobrazuje některé z mluvčích Charty 77 na fotografiích ze sledovacích akcí StB.

Charta 77, pojmenovaná podle dokumentu Prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1977, představovala občanskou iniciativu kritizující komunistický režim za nedodržování lidských a občanských práv. K jejich dodržování se Československo zavázalo v Helsinkách podpisem Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce 1975. Text Charty vznikl v prosinci 1976, publikován byl ve dnech 6.–7. ledna 1977 v několika západoevropských listech. Charta měla v západní Evropě značný ohlas, na její podporu vznikla řada iniciativ. Sdružovala lidi odlišných povolání, politických postojů i náboženského vyznání. Postihy signatářů Charty i dalších kritiků režimu vedly k vytvoření Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) v dubnu 1978, který se snažil zveřejňovat osudy lidí stíhaných za své politické postoje. Do ledna 1990 Chartu podepsalo 1883 lidí a vydáno bylo celkem 572 dokumentů o nejrůznějších společenských problémech.

Slavnostní vernisáž se za přítomnosti ředitele ÚSTR Zdeňka Hazdry a žďárského signatáře Charty 77 Víta Bohumila Homolky uskuteční 15. prosince 2020 v 15.30.