Výstava „Králové Šumavy“ v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee

 • Termín: Od 17. 01. 2023 do 31. 03. 2023
 • Místo konání: Centrum Bavaria Bohemia, Freyung 1, 92539 Schönsee, Spolková republika Německo

Expozice mapuje životní osudy kurýrů západních zpravodajských služeb a jejich převaděčů při přechodech přes hranice na Šumavě. Mnoho z nich skončilo ve spárech Pohraniční stráže či Státní bezpečnosti, načež si vyslechlo tvrdé tresty odnětí svobody, v krajních případech až na doživotí. Nejznámější ze všech kurýrů byl nepochybně Josef Hasil, jemuž se přezdívalo právě Král Šumavy. V jeho případě platilo riskantní řemeslo za rodinný podnik, jako vyzvědači strategických informací se živili také bratři Bohumil a Julius. Z převaděčů zmiňme alespoň sudetského Němce Kiliana Nowotnyho, operujícího na Vimpersku. Expozice nabídne také panely zaměřené na příslušníky Státní bezpečnosti a Pohraniční stráže, prostor dostala také filmová a literární propaganda. Jednu z nejpůsobivějších pasáží výstavy představuje zmínka o provokačních akcích StB, včetně legendární Akce Kameny, o které se návštěvníci dozví dosud neznámá fakta. Komplexnost celého projektu pak podtrhují panely tematicky věnované změnám šumavské krajiny a jejího osídlení po 2. světové válce a po roce 1948.

Výstava bude v prostorách Centra Bavaria Bohemia (Freyung 1, Schönsee) k vidění od 17. ledna do 31. března 2023 v otvíracích hodinách Centra.

Pondělí až pátek od 9 do 16 hodin
Sobota od 10 do 11:30 hodin
Neděle od 14 do 17 hodin | 30. 10. 2022 – 26. 3. 2023 od 14 do 16 hodin

 • Autor koncepce výstavy: Libor Svoboda
 • Autoři textů: Martin Tichý, Markéta Doležalová, Libor Svoboda, Jaroslav Rokoský, Václav Veber, Petr Blažek, Petr Mallota, Martin Jindra
 • Jazyková redakce české verze: Anna Macourková
 • Překlady do německého jazyka: OLDSCHOOL s.r.o.
 • Jazyková redakce německé verze: OLDSCHOOL s.r.o.
 • Grafická úprava a sazba: Jaroslav Ježek
 • Tisk / Druck: FORM-A,spol. s.r.o.
 • Fotografie a obrazová dokumentace: Archiv bezpečnostních složek (ABS), Česká tisková kancelář (ČTK), Muzeum Policie ČR, Národní archiv (NA), Národní filmový archiv (NFA), Státní okresní archiv Prachatice (SOkA Prachatice), soukromý archiv Stanislava Kaplana, soukromý archiv Jaroslava Rokoského a soukromý archiv Petra Blažka
 • Autoři děkují za pomoc Aleně Šimánkové z Národního archivu, Pavlu Vaňkovi z Archivu bezpečnostních složek, Radku Galašovi z Muzea Policie ČR a Michalu Burianovi z Vojenského historického ústavu