Vyhlašujeme Call for Abstracts na konferenci Nekomunistické strany v komunistickém Československu

  • Termín: Od 25. 05. 2022, 09:00 do 26. 05. 2022
  • Místo konání: Státní okresní archiv České Budějovice, Rudolfovská 40

Konference je zaměřena na problematiku, které až dosud, s výjimkou Československé strany lidové a některých fází existence Československé strany sociálně demokratické, nebyla ze strany badatelů věnována dostatečně systematická pozornost. V řadě oblastí zatím schází i základní výzkum. Tematicky bude konference zaměřena na roli nekomunistických stran v rámci politického systému, politického a společenského života Československa v období komunistické diktatury, a to jak na úrovni centrální, tak i na úrovni regionální. Předmětem zájmu mohou být i významné osobnosti, vnitřní organizace a život těchto stran, členské základny těchto stran, jejich doplňování, sociální složení a postavení řadových členů v československé společnosti, jejich role v různých přelomových obdobích, působení nekomunistických stran v rámci Národní fronty a parlamentu apod.

Pořad jednání bude rozdělen do jednotlivých, tematicky členěných panelů, jejich složení vyplyne z přihlášených příspěvků.

Tematické okruhy:

  1. Nekomunistické strany v roce 1948 a v zakladatelském období komunistického režimu v Československu. Nekomunistické strany v únoru 1948, „sloučení“ sociální demokracie s KSČ, čistky v nekomunistických stranách, represe namířené proti členům nekomunistických stran. Rozdíly mezi nekomunistickými stranami v českých zemích a na Slovensku.
  2. Nekomunistické strany jako součást politického systému v 50. a 60. letech. Role nekomunistických stran při upevňování komunistického režimu v Československu, působení jejich členů ve vládě, Národním shromáždění a dalších státních úřadech a institucích. Role Národní fronty.
  3. Nekomunistické strany v letech 1968-1969. Snahy o obnovení sociální demokracie, emancipační snahy nekomunistických stran během obrodného procesu a jejich postoj k invazi vojsk Varšavské smlouvy.
  4. Nekomunistické strany v letech 1969-1989, jejich role během čistek po roce 1969, účast nekomunistických stran ve federální a obou republikových vládách, ve Federálním shromáždění a v České a Slovenské národní radě, státních úřadech a institucích.
  5. Nekomunistické strany jako opoziční síla. Působení nekomunistických stran ve druhé polovině 80. let a v období přestavby, jejich role během sametové revoluce.
  6. Nekomunistické strany v exilu.

Registrace příspěvků na konferenci probíhá přes online formulář: REGISTRACE

Uzávěrka pro dodání přihlášek s abstrakty:  27. března 2022

Organizátoři si vyhrazují právo na výběr příspěvků podle kvality abstraktu a jeho vhodnosti pro téma konference. Podrobnější informace budou autorům vybraných příspěvků zaslány během dubna.

Účastnický poplatek: 300,- Kč

Za organizační výbor se na spolupráci s Vámi těší:

PhDr. Jan Bureš, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)

PhDr. Jiří Petráš (JčM)

Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. (ÚSTR)

PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D. (ÚSTR)

Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. (Západočeská univerzita, Plzeň)

Kontakt pro dotazy: Mgr. Anna Macourková (ÚSTR), anna.macourkova@ustrcr.cz

CALL FOR ABSTRACTS