Výstava o mluvčích Charty 77 v brněnském bunkru 10-Z

  • Termín: Od 28. 06. 2022 do 31. 08. 2022
  • Místo konání: Bunkr 10-Z, Husova ulice, Brno

V letních měsících se v prostorách brněnského bunkru 10-Z představí výstava Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77, která zobrazuje některé z mluvčích Charty 77 na fotografiích ze sledovacích akcí StB.

Charta 77, pojmenovaná podle dokumentu Prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1977, představovala občanskou iniciativu kritizující komunistický režim za nedodržování lidských a občanských práv. K jejich dodržování se Československo zavázalo v Helsinkách podpisem Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce 1975. Text Charty vznikl v prosinci 1976, publikován byl ve dnech 6.–7. ledna 1977 v několika západoevropských listech. Charta měla v západní Evropě značný ohlas, na její podporu vznikla řada iniciativ. Sdružovala lidi odlišných povolání, politických postojů i náboženského vyznání. Postihy signatářů Charty i dalších kritiků režimu vedly k vytvoření Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) v dubnu 1978, který se snažil zveřejňovat osudy lidí stíhaných za své politické postoje. Do ledna 1990 Chartu podepsalo 1883 lidí a vydáno bylo celkem 572 dokumentů o nejrůznějších společenských problémech.

Autory výstavy jsou Milan Bárta, Tomáš Malínek a Ondřej Matějka.

Výstava online

Slavnostní vernisáž proběhla 28. června ve 13 hodin.

Pozvánka na vernisáž výstavy Nemohli jsme mlčet.