Příběh Olgy Iofe

  • Termín: 23. 08. 2016, 18:30
  • Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Již od roku 2008 představujeme vždy na výročí srpnové okupace Československa osobnosti, které se s aktem vedeným vládami svých států nesmířily a proti invazi v roce 1968 protestovaly. Nejslavnějším protestem byla několikaminutová demonstrace na Rudém náměstí 25. srpna 1968, jejíž účastníci za svých pár minut svobody tvrdě zaplatili. Na mnoha místech SSSR, ale i dalších zemí Varšavské smlouvy, však protestovaly další skupiny lidí i jednotlivci, jejichž jména často zůstala neznámá. V minulých letech jsme v Praze představili například Ilju Ripse, Aldise Cilinskise nebo Michase Kukobaku.

V úterý 23. 8. od 19:00 hodin byla naším ctěným hostem Olga Jurijevna Iofe Prochorova (1950), která už jako žákyně deváté třídy v roce 1966 šířila letáky proti ideologické rehabilitaci Stalina. V lednu 1969 pak proti invazi do Československa uspořádala společně s Irinou Kaplun demonstraci na legendárním Majakovského náměstí. Obě studentky držely plakáty s hesly: Na věčnou památku Janu Palachovi a Svobodu Československu. Tato akce ještě neměla vážnější následky, nicméně Olga Iofe pokračovala v aktivitách spojených se samizdatem a obranou politických vězňů, což jí vyneslo trest v podobě dvou let strávených v nechvalně známé Kazaňské vězeňské psychiatrické léčebně, kde byla například vězněna i Natalia Gorbaněvskaja. Po propuštění v roce 1971 byla nadále aktivní jak v samizdatu, tak v ochraně lidských práv, za což byla nadále pronásledována. V roce 1978 po letech domovních prohlídek či domácího vězení emigrovala do Francie. V Paříži pracovala spolu se svým mužem v redakci ruskojazyčného exilového časopisu Ruská Mysl.

Beseda se uskutečnila v Knihovně Václava Havla a byla tlumočena do češtiny. Moderovala Michaela Stoilova.

Organizováno ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a sdružením Memorial.