Přednáška Fenomén skryté církve a tajných svěcení

  • Termín: 19. 03. 2021, 18:00
  • Místo konání: online

V rámci oslav 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého konaných v Nepomuku v průběhu celého roku 2021 uvedeme ve spolupráci se Svatojánským muzeem Nepomuk celou řadu výstav a přednášek. První z nich bude od 18. března výstava Velehrad vás volá v kostele sv. Jakuba Většího. Výstavu doprovodí 19. března od 18.00 hodin přednáška Evy Vybíralové na téma Fenomén skryté církve a tajných svěcení. Přednášku můžete sledovat na YouTube, kde bude dostupná i ze záznamu.

Brzy po převzetí moci komunisty v Československu v únoru 1948 se katolická církev dostala do situace pronásledování, na kterou zčásti reagovala přesunem „do podzemí.“ Vatikán pro tyto okolnosti vydal normy upravující život církve (tzv. mexické fakulty) a jmenoval několik tajných biskupů. Většina biskupů byla ale držena v izolaci, internaci či ve vězení, proto k tajným svěcením mohlo docházet jen ojediněle. To se změnilo v 60. letech, kdy bylo postupně možné vyjet alespoň do socialistické ciziny a nechat se tam vysvětit, či dokonce přijmout svěcení od některého tajného biskupa v Československu – jednalo se o slovenské jezuity a na ně navazující linii biskupa Felixe M. Davídka. Tímto došlo k velkému rozšíření církve působící v utajení. Po roce 1989 byla ovšem platnost některých svěcení zpochybněna a pro část skryté církve nastalo velmi bolestné období.

Facebook událost přednášky Evy Vybíralové