Uspořádali jsme diskuzi „Dějiny, na kterých záleží“

  • Termín: 27. 08. 2020, 19:00
  • Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Protesty Black Lives Matter a následné spory o pražský pomník Winstona Churchilla vnesly do české společnosti otázky dějin otroctví, rasismu, nadvlády či emancipace a jejich tíživého dědictví. Jsou důsledky kolonialismu součástí i českých dějin? Jak o nich mluvit z české perspektivy? Co by se měli žáci naučit v dějepise, aby porozuměli těmto sporům? Na tyto a další otázky jsme se pokusili odpovědět spolu s hosty Markétou Křížovou (FF UK), Karinou Hoření (FSV UK/Multikulturní centrum Praha) a Filipem Herzou (AV ČR).

Videozáznam

Diskuze byla součástí letní školy pro učitele Nahlížet dějiny, kterou pořádaly Centrum současného umění DOX a Ústav pro studium totalitních režimů.