3. 6. / Západ musí být zničen (prezentace knihy a beseda)

  • Termín: 03. 06. 2024, 19:00
  • Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, 110 00 Praha 1

Od počátku století čelíme narůstajícímu ruskému imperialismu. Mezi nejhlasitější propagátory obnovy ruského impéria pod praporem eurasijství patří již třicet let Alexander Dugin. Před patnácti lety Dugin přišel s tzv. „Čtvrtou politickou teorií“, jejímž záměrem je zničit západní liberální řád a nastolit éru pluriversalismu. Samotné Rusko má při zničení Západu sehrát klíčovou roli.

Jan Horník ve své nové knize Západ musí být zničen analyzuje obsah Čtvrté politické teorie, vysvětluje její vnitřní strukturu a ukazuje, jaké politické cíle z ní vyplývají. Odborné veřejnosti, politikům, vojákům ale i laikům tak poskytuje vodítko, aby dokázali odhadnout strategie politiků, kteří se myšlenkami Čtvrté politické teorie inspirují. Když Dugin začínal, jeho ideje se zdály okrajové. Dnes se jeho vize naplňují rychleji, než bychom si přáli. Vladimira Putina považuje Dugin za klíčovou postavu světových dějin …

Ústav pro studium totalitních režimů a Knihovna Václava Havla zvou na prezentaci knihy a navazující besedu. Jan Horník představí Duginovu Čtvrtou politickou teorii a spolu s hosty Tomášem Pojarem, diplomatem a bezpečnostním analytikem, a Michaelem Romancovem, politickým geografem, pedagogem a publicistou, bude diskutovat o jejím možném vlivu v ruské a světové politice.