16. 4. / Operativní technika a její zneužívání StB (přednáška)

  • Termín: 16. 04. 2024, 14:00
  • Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno (místnost 030)

Operativní technika a její zneužívání Státní bezpečností před listopadem 1989 se jmenuje přednáška historika Daniela PovolnéhoÚstavu pro studium totalitních režimů, která se v úterý 16. dubna uskuteční na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Pod pojmem operativní technika se ve Státní bezpečnosti skrývalo poměrně široké spektrum technických prostředků, jimiž mohla tato organizace získávat nejrůznější informace. Vedle nejznámějšího prostorového odposlechu a tajného fotografování i filmování se jednalo například o prověrku korespondence, chemickou prověrku korespondence (hledání tajnopisů), radiorozvědku (odposlech radiových depeší) a radiokontrarozvědku (hledání radiostanic). Kromě používání operativní techniky však příslušníci Státní bezpečnosti také prováděli její výzkum, vývoj a výrobu. Nasazování operativní techniky v letech 1948–1989 upravovaly různé směrnice a rozkazy. Byly však v souladu s ústavou a tehdy platnými zákony? I na tyto otázky přednáška Daniela Povolného dá odpovědi.