90 let po „procesu s českými učiteli“ v SSSR zveřejňujeme digitalizované archiválie

V červenci 1930 se v Žitomiru uskutečnily kurzy českých učitelů a činovníků krajanských sdružení. Uprostřed v uniformě Jaroslav Štrombach, který bude brzy jako domnělý vůdce české špionské skupiny zatčen a popraven. Foto: HDA SBU/cechoslovacivgulagu.cz

Praha 14. června 2021             Právě uplynulo 90 let od tzv. procesu s českými učiteli na sovětské Ukrajině. Odehrál se 12.–14. června 1931 před Nejvyšším soudem SSSR v budově sovětské tajné policie v Charkově. V tehdy největším vykonstruovaném procesu proti českým krajanům v Sovětském svazu bylo odsouzeno 21 lidí. Kromě toho bylo mimosoudně rozhodnuto o uvěznění dalších 16 českých učitelů, rolníků a dělníků zatčených v letech 1930–1931. Další krajané byli souzeni v navazujících procesech. U příležitosti tohoto výročí Ústav pro studium totalitních režimů uveřejňuje rozsáhlou dokumentaci k celému případu. Archivní dokumenty byly zdigitalizovány ve Státním archivu Bezpečnostní služby Ukrajiny (HDA SBU) v rámci projektu Čechoslováci v Gulagu – dokumentace politických represí v SSSR.

„Cílem procesu patrně bylo zlikvidovat kontakty české menšiny v Sovětském svazu s vlastí, přinutit ji k úplné sovětizaci a pokusit se i tímto způsobem přimět československou vládu k diplomatickému uznání SSSR,“ vysvětluje historik ÚSTR Adam Hradilek, který je vedoucím výzkumného projektu Čechoslováci v Gulagu a dlouhodobě se zabývá represemi vůči krajanům v SSSR.

Mezi zveřejněnými archiváliemi jsou spisy jednotlivých osob, přepisy soudního líčení, instruktážní brožura sestavená tajnou policií na základě procesu, dokumentace k rehabilitaci obětí z poloviny 60. let či zabavené dokumenty, dopisy, osobní doklady a fotografie souzených osob. „Celkem jde o více než deset tisíc stran dokumentů sovětské bezpečnostní služby k vykonstruované „špionážně-diverzní a kontrarevoluční organizaci českého generálního štábu“ a souvisejícím případům, které se dochovaly v kyjevském ústředním archivu Bezpečnostní služby Ukrajiny,“ doplňuje historik Jan Dvořák z ÚSTR, který je spolutvůrcem projektu.

Uveřejněné dokumenty představují pouhý zlomek z množství spisů již zdigitalizovaných v archivech SBU, které převzali čeští historici. „Za posledních několik let se podařilo v rámci společného úsilí s ÚSTR vyhledat a zdigitalizovat tisíce spisů sovětské bezpečnosti k problematice sovětizace Zakarpatské Ukrajiny, uprchlíků před nacismem či osob zavlečených po roce 1945 z Československa do SSSR. Zveřejnění dokumentů k procesu s českými učiteli přispěje nejen k uctění památky obětí represí, ale i testování možností prezentace archivních dokumentů,“ říká Andrij Kohut, ředitel Státního archivu Bezpečnostní služby Ukrajiny.

Dokumenty jsou prvním souborem uveřejněným v testovací verzi Digitálního archivu dokumentů NKVD/KGB k československé historii, který ÚSTR vytváří ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a za podpory grantu Ministerstva kultury ČR. „V rámci projektu vyvíjíme softwarové nástroje, které digitalizované dokumenty v ruštině, ukrajinštině a češtině převedou do podoby elektronického textu a následně uloží do speciálně navržené databáze. Ta umožňuje interaktivní vyhledávání slov či krátkých frází. Pilotní verzi databáze, zatím obsahující právě spisy k procesu s českými učiteli na Ukrajině, lze tedy už nyní vyzkoušet. Další úpravy vyhledávacího rozhraní provedeme na základě podnětů z pilotního testování. Digitální archiv by měl být kompletní do konce příštího roku,“ uvádí Jan Švec z Katedry kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni.

Прес-реліз (ukr)

Пресс-релиз (ru)

Ohlasy v médiích

Článek Utrpení, šílenství, smrt. Neznámé příběhy Čechů, které semlel sovětský gulag (Aktualne.cz, 14. června 2021)

Reportáž 90 let od soudu s českými učiteli (Události ČT, 14. června 2021)

Rozhovor s Adamem Hradilkem (Český rozhlas Plus, 14. června 2021, čas 15:47)