Odborný seminář Pravidla totality


Odborný seminář pro ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY, METODIKY PREVENCE A VÝCHOVNÉ PORADCE ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

Totalita a její pravidla, manipulativní techniky, populismus, tedy jak je to se svobodou myšlení. Jak tato témata pojmout, uchopit a především, jak je správně interpretovat mladým lidem?

Zveme Vás na seminář určený pedagogickým pracovníkům vedený Janem Samohýlem, odborným didaktikem Ústavu pro studium totalitních režimů.

Účast na semináři je bezplatná.

Kontaktní e-mail pro zasílání přihlášek: edu.film@3kino.cz.

Finančním partnerem semináře je Magistrát hl. m. Prahy.

Podrobnější informace k celému projektu najdete v tiskové zprávě.