Zveme vás k návštěvě koncertního projektu Cesta – hudba jako prostředek svobodného vyjádření

Koncertní projekt Cesta – hudba jako prostředek svobodného vyjádření se zaměřuje na tvorbu a životní postoj vybraných světových a českých hudebních skladatelů – Isanga Yuna, Paula Hindemitha, Jana Nováka a  Marka Kopelenta,  kteří se z důvodu osobního vymezení vůči totalitarismu ocitli v exilu, nebo byli ve své tvorbě politickými režimy zásadně omezeni.

Základní ideou projektu je připomenout prostřednictvím kompozic těchto skladatelů, že ve chvílích deprese a společenské izolace se jedinou obranou stává vlastní tvorba svobodně vyjadřující individuální myšlenky, osobní postoje, svou vlastní cestu.

Projekt Cesta se uskuteční 8. 11. v Brně (Ditrichštejnský palác, Zelný trh 8) a 9. 11. 2017 v Praze (České muzeum hudby, Karmelitská 2/4) za účasti předních českých interpretů – Isang Yun tria (V. Veverka – hoboj, K. Englichová – harfa, P. Nouzovský – violoncello), klavírního tria Solaris 3 (M. Levický – klavír, A. Veverková – housle, Š. Filípek – violoncello), sopranistky Ireny Troupové, flétnistky Hany Brožové a klavíristky Petry Matějové.

Jednotlivé kompozice budou propojeny výběrem z knihy memoárů paní Dagmar Šimkové Byly jsme tam taky v podání herečky Barbory Šporclové – Kodetové.

Hlavními partnery projektu jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Post Bellum. Projekt je spolufinancován grantem Ministerstva kultury ČR a grantem Města Brna.

Vstupenky lze rezervovat u paní Moniky Fürbach Bouškové,  email: bouskova@bohemianartists.cz, tel: 777 578 384.