Zveřejnění exilového časopisu Listy na webu

Praha, 11. května 2012

– Ústav pro studium totalitních režimů ve své digitální studovně ve spolupráci s šéfredaktorem Václavem Žákem zveřejnil úplnou elektronickou kopii význačného exilového časopisu Listy, vydávaného v Římě Jiřím Pelikánem, z období let 1970–1989. Po časopisu Čechoslovák v zahraničí je tak Ústavem široké veřejnosti zpřístupněno další významné exilové periodikum. V nejbližším možném termínu bude archiv časopisu rovněž zveřejněn na webu Václava Žáka.