ZPRÁVA: ÚSTR se ohrazuje proti prohlášení nakladatelství Fraus

(25. 7. 2023) – Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) se v tiskové zprávě 17. července 2023 distancoval od vydané badatelské učebnice Soudobé dějiny a následně se v mediálním prostoru vyskytla řada nepravdivých a zavádějících reakcí, které je potřeba korigovat a uvést na pravou míru.

Nepravdivá a nepřijatelná je zejména reakce nakladatelství Fraus (NF), jež se proti tiskové zprávě ÚSTR z uvedeného dne ohradilo nepřesnými a zavádějícími informacemi. Zcela v nich NF především popírá závěry ze společné schůzky mezi ÚSTR a NF konané dne 31. května 2023 v budově Radost na Praze 3. ÚSTR disponuje kromě zápisu a svědků z jednání i audiovizuálním záznamem, na němž jednoznačně zástupci NF kupříkladu prohlašují, a to opakovaně, že smlouva mezi ÚSTR a NF byla nestandardní. Na dané schůzce zaznělo rovněž ve shodě, že druhé vydání nebylo, minimálně u badatelského pracovního sešitu dějepisu, smluvně ošetřeno. Také argumentace NF o nutnosti konzultovat změny s autory je nesprávná, neboť autorskými majetkovými právy k dílu disponuje ÚSTR a toto dílo vzniklo jako zaměstnanecké dílo za finanční prostředky ÚSTR a všichni autoři (oficiální označení v učebnici) dílo zpracovali jako zaměstnanci ÚSTR, což mimochodem zástupci NF výslovně na inkriminovaném jednání dne 31. 5. 2023 potvrdili. Jakékoliv případné zásahy do textu ze strany NF bez souhlasu ÚSTR tak budou muset být řešeny právní cestou.

Cílem ÚSTR je neideologický a o fakta opřený studijní materiál, který nebagatelizuje zločiny totalitních režimů, neuvádí nepravdivá tvrzení a je podkladem pro svobodnou diskuzi nad zákrutami historie, jež nikdy není černobílá. Pokud je cílem kohokoliv obhajovat komunistický režim a popisovat ho pohledem komunistů či přenášet vinu za nacistické zločiny na Čechy, považujeme takový přístup za ahistorický a v žádném případě není možné, aby jako spolupracující a za obsah odpovědná instituce figuroval Ústav pro studium totalitních režimů.

Zpracovalo TISKOVÉ ODDĚLENÍ