ZPRÁVA: Reakce k petici některých historiků k situaci v ÚSTR

Rada Ústavu pro studium totalitních režimů se na svém jednání dne 22. 3. 2023 jednomyslně postavila za současné vedení Ústavu pro studium totalitních režimů, včetně ředitele docenta Ladislava Kudrny, a podpořila i jeho postup v současné situaci, vyvolané mediální aktivitou několika zaměstnanců instituce. Na základě detailního seznámení se situací neshledala v jeho konání nic, co by svědčilo o cenzuře či bossingu vůči autorům otevřeného dopisu. Rada ÚSTR stejně jako vedení Ústavu pro studium totalitních režimů ctí a uplatňuje princip subsidiarity, řídí a koná řádně podle zákoníku práce a dalších právních předpisů, včetně platných interních.

Vedení ÚSTR nebude na uvedenou petici reagovat stejným způsobem. Navzdory tomu, že v minulých dnech obdrželo řadu podpůrných stanovisek ze strany pedagogické, historické i široké veřejnosti, za něž tímto velice děkuje. Stejně tak za projevy podpory, které stále přicházejí.

V případě uvedené petice, směřující proti Radě Ústavu pro studium totalitních režimů a řediteli instituce, je třeba podotknout, že někteří z podepsaných pod peticí měli v minulosti sami jako členové Rady ÚSTR za chod této instituce zodpovědnost a že během jejich pětiletého funkčního období došlo k vystřídání celkem čtyř ředitelů, což přispělo k velké destabilizaci instituce, s níž se současné vedení potýká dodnes. Celá řada petentů pak byla osobně a finančně zainteresována na projektech ÚSTR, které nové vedení Ústavu pro studium totalitních režimů prověřuje z pohledu zákonnosti a hospodárnosti a jejich motivaci není tedy možno považovat za objektivní.

Zpracovalo TISKOVÉ ODDĚLENÍ