Zpráva ÚSTR k takzvané kauze Fremr

(19. 10.) – Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) na základě dohody s Kanceláří prezidenta republiky Petra Pavla (KPR) zveřejňuje zprávu o předlistopadovém justičním působení někdejšího kandidáta do Ústavního soudu České republiky JUDr. Roberta Fremra, nynějšího místopředsedy Vrchního soudu v Praze.

Tuto zprávu vypracoval Ústav pro studium totalitních režimů na základě žádosti Kanceláře prezidenta republiky v srpnu letošního roku, kdy se rozběhla veřejná diskuze o soudcovském angažmá JUDr. Roberta Fremra v osmdesátých letech 20. století, v době komunismu, sovětské okupace a tzv. normalizace, kdy jako soudce Obvodního soudu pro Prahu 4, respektive Městského soudu v Praze, soudil kauzy československých emigrantů a exulantů, stejně jako tzv. případ Olšanských hřbitovů.

Zpráva odpovídá na dvě základní otázky.

1. Lze komparací či statisticky doložit, že byl JUDr. Robert Fremr, respektive senát, jehož byl součástí, v souzení tzv. nezákonného opuštění republiky aktivistický, tj. v porovnání s dalšími trestními soudci a senáty (v Praze) disproporčně aktivní?

2. Byl proces v kauze Olšanské hřbitovy prostřednictvím SNB/StB manipulován? Pokud ano, mohl o tom JUDr. Robert Fremr nevědět?

Zprávu vypracoval z pověření ředitele ÚSTR doc. PhDr. Ladislava Kudrny, Ph.D. tým, jenž vedl doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. i přesto, že JUDr. Robert Fremr nakonec svoji kandidaturu do ústavního soudu vzdal. Po dohodě s KPR přesto vznikla tato stručná zpráva, která zároveň poslouží pro Ústav pro studium totalitních režimů jako základ k dalšímu zkoumání fungování normalizační justice v časech pozdního komunismu do roku 1989.

Celou zprávu o předlistopadové činnosti soudce Roberta Fremra si můžete přečíst v PDF na tomto odkaze.

Zpracovalo tiskové oddělení ÚSTR

Foto Kancelář Senátu PČR