Zemřel historik, spisovatel a pedagog Robert Kvaček (91)

Robert Kvaček

(27. 4. 2024) – Ve věku 91 let zemřel historik Robert Kvaček. Patřil k největším osobnostem poválečné české historické vědy, těšil se velkému respektu doma i v zahraničí a byl také oblíbeným vysokoškolským pedagogem. Mezi jeho přední zájmy patřily dějiny diplomacie mezi světovými válkami a v období druhé světové války a kulturní dějiny konce 19. a počátku 20. století.

Za nedostatečně negativní podání osobnosti prezidenta Edvarda Beneše byl na konci 50. let minulého století vyslýchán Státní bezpečností. V době normalizace mu pak bylo zakázáno přednášet dějiny 20. století, což vedlo k prohloubení jeho zájmu o 19. století. Roku 1967 byl jmenován docentem Karlovy univerzity, ale titul univerzitního profesora mohl získat až po sametové revoluci. Vedle působení na Karlově univerzitě se podílel na vzdělávání studentů FAMU, DAMU a Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Ladislav Kudrna, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, na adresu pana profesora dodává: „Měl jsem to štěstí býti v druhé polovině 90. let 20. století jedním ze studentů, který se zúčastnil výuky pana profesora. Byl to nepřekonatelný rétor. Během jeho přednášek byste slyšeli upadnout špendlík na zem. Všichni jsme se zatajeným dechem naslouchali výkladu našich moderních dějin. Nikdy nezapomenu na přednášku věnovanou československému roku, mnichovské krizi v roce 1938. Pan profesor Kvaček vznesl věčnou otázku: Měli jsme se tehdy bránit? Napjatě jsme očekávali odpověď, která byla pro pana profesora příznačná: ´To, zda jsme se měli bránit, to si musíte rozhodnout každý sám za sebe.´ Jsem přesvědčen o tom, že práce pana profesora Kvačka budou inspirovat i další generace historiček a historiků. Čest jeho památce.“

Kromě přednášek pro veřejnost prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc (1932-2024) napsal i řadu knih, například Causa Emil Hácha, Generál Alois Eliáš, Obžalována je vláda či Poslední den. Jeho publikační činnost mu vynesla několikanásobné ocenění Cenou Egona Erwina Kische za literaturu faktu. V roce 2014 získal Medaili za zásluhy o rozvoj vědy od Učené společnosti ČR, v roce 2021 mu byla prezidentem ČR udělena medaile Za zásluhy I. stupně v oblasti výchovy a školství.

Zpracoval MARTIN VACEK

Foto ÚSTR / Přemysl Fialka

Související: