Zdeněk Hazdra byl jmenován ředitelem ÚSTR od 1. května 2014

Pavla Foglová

, která ÚSTR řídila od loňského dubna, podala k 30. 4. 2014 rezignaci. Zároveň k tomuto datu odvolala Zdeňka Hazdru z funkce svého prvního náměstka. Rada ÚSTR, v souladu s výsledkem třetího kola volby ředitele ÚSTR, na svém 7., neveřejném zasedání 22. dubna 2014 jmenovala Zdeňka Hazdru do funkce ředitele ÚSTR s nástupem 1. května 2014. Rada ÚSTR zároveň svým usnesením poděkovala všem uchazečům o funkci ředitele ÚSTR za poskytnuté materiály, zpracované písemné koncepce a jejich obhajobu.