Začal devátý ročník festivalu proti totalitě Mene Tekel

Praha 24. února 2015

– Tématem letošního ročníku je Rodina v době nesvobody, které se prolíná celým sedmidílným výstavním projektem v ambitu kláštera u Panny Marie Sněžné. Ústav pro studium totalitních režimů zde prezentuje expozici s názvem Maminko, na slovíčko a spolupracuje na výstavě o dějinách PTP.