Za Eustory stojí sto tisíc historických prací, letos bylo v Praze


Účastníci letošního summitu Eustory v Praze (© Körber-Stiftung / David Kumermann)

(23. 11. 2023) – Mezinárodní dějepisná soutěž Eustory je nejen v Evropě pojem. Od roku 2001 se jí zúčastnilo na 250 000 mladých Evropanů z bezmála třiceti zemí (včetně České republiky), kteří odevzdali kolem 100 000 písemných prací o historii. Autoři těch nejlepších textů se pak každoročně setkávají na mezinárodní summitu, kde se účastní nejrůznějších workshopů a dialogů nad historickými tématy a událostmi.

Hostitelem letošního summitu byla na přelomu září a října Praha, kde i díky Ústavu pro studium totalitních režimů proběhlo pro více než stovku studentů šest různých workshopů s tématy od „příběhů náležitosti a identity“ přes „historii formou blogu“ až po „eCommemoration“.

„Bylo skvělé být hostem v České republice se summitem Eustory. Historie nás v Praze provázela na každém kroku,“ říkají v rozhovoru Katja Fausser a Melina Heinze z německé nadace Körber Stiftung, která celou soutěž zastřešuje.

Co pro vás znamená Eustory?

Díky naše síti národních studentských dějepisných soutěží spolupracujeme s mnoha partnery. Společně podporujeme mnohostrannou kulturu vzpomínání, v níž zaznívají mladé hlasy a pohledy „zdola“. Doufáme, že se nám daří podporovat kritické myšlení mladých lidí, a posílit přeshraniční dialog o společné minulosti. Je to důležitější než kdy jindy, protože historie a její zkreslování je využíváno pro legitimizaci násilí, či vyloučení částí společnosti.

Jak vlastně Eustory vznikla?

Od roku 1973 pořádala a financovala Körberova nadace dějepisnou soutěž německého spolkového prezidenta. To se stala východiskem pro navázání kontaktů s nevládními organizacemi v jiných evropských zemích v letech 1989-91. Následně začaly vznikat srovnatelné soutěžní projekty v zahraničí, jejichž spojením vznikla v roce 2001 Eustory. V počáteční fázi podpořila Körberova nadace mnoho těchto školních soutěží finančními prostředky. Dnes už jsou národní dějepisné soutěže soběstačné.


Katja Fausser a Melina Heinze, generální ředitelka a programová manažerka z nadace Körber Stiftung (©Körber-Stiftung)

Kolik zemí je dnes zapojeno do organizace Eustory a kolik lidí se soutěže účastní?

Eustory začala v roce 2001 s národními dějepisnými soutěžemi z 12 zemí. Dnes již naši partneři organizují studentské dějepisné soutěže ve 28 zemích podle principu badatelsky orientovaného učení. S více než 250 000 účastníky a více než 100 000 soutěžními pracemi je Eustory pravděpodobně největším amatérským badatelským hnutím v Evropě.

Jaký byl letošní ročník soutěže?

Po letech omezování kvůli koronaviru, válce a násilí na Ukrajině, Kavkaze a v Izraeli, v době rostoucí nestability i v evropských demokraciích, bylo povzbudivé podpořit mladé lidi ve formování jejich názorů. A   dát jim prostředky, aby nerezignovali, ale mohli sami aktivně přispívat svými tématy nejen ve své komunitě, ale i ve veřejném prostoru.

Letošní summit vítězů soutěže se konal v Praze. Jak se vám zde líbilo?

Historie nás provázela na každém kroku! Ale díky různým institucionálním partnerům z Prahy, včetně Ústavu pro studium totalitních režimů, jsme se také dozvěděli mnoho o aktuálních debatách v zemi o správném způsobu zacházení s minulostí a vizích o eCommemoration a budoucnosti paměti v nových, inovativních formátech.

Jaké máte ohlasy od účastníků letošního ročníku?

Ve zpětné vazbě zdůrazňují zejména tři aspekty: že to pro ně často bylo poprvé, co spolupracovali s lidmi z tolika různých zemí a prostředí. Dále příjemné překvapení z toho, jak dobře to fungovalo navzdory jejich rozdílům. V obsahové a metodické rovině si pak mnozí z nich rozšířili vlastní obzory. Příkladem je zpětná vazba jednoho z účastníků: „Odnáším si sebou mnoho dojmů, zejména různé pohledy na témata, které mi rozšířily horizont vnímání. Různost názorů, která je přítomna v každé komunitě, zde mohla být otevřeně diskutována, a tak doufám, že se mi podaří reflektovat příběhy hlouběji. Klást si otázku, koho se událost týkala, a jaké jsou další verze vyprávění?


Studenti během workshopů v Praze. Na snímku  vlevo při návštěvě Petschkova paláce, vpravo v diskuzi s historikem ÚSTR Tomášem Malínkem
O Eustory

Soutěž Eustory má svou tradici v České republice již od roku 2001. Pořádá ji nevládní organizace PANT. Eustory je rozdělena na státní, zcela samostatné soutěže, jejichž úspěšní absolventi se poté setkávají na mezinárodních summitech, kde probíhají workshopy na různá historická témata, a studenti tak mají možnost mezinárodního dialogu nad historickými událostmi. V současnosti se projektu účastní již 28 států, mezi jinými např. Španělsko, Švýcarsko, Německo, Finsko, Gruzie, Rusko a Izrael.

Vítězem letošního XIV. ročníku českého kola Eustory byl v září vyhlášen Vojtěch Klůc ze Střední průmyslové školy Ostrov s prací Služební číslo 788368: příběh sudetského Němce v britském královském letectvu RAF.

Celoevropský summit vítězů Eustory za rok 2023 se konal v Praze od 28. 9. do 2. 10. 2023 a zúčastnila se ho více než stovka studentů z celé Evropy. Témata letošních workshopů byla:

  1. Narativ o Evropě: Příběhy náležitosti a identity
  2. Mapa budoucnosti – Jaká bude Evropa zítra?
  3. Sledování míst: Budovy s bolestnou minulostí a jak s nimi nakládat (Petschkův palác)
  4. Zkušenosti s eCommemoration: Virtuální setkání s minulostí
  5. Budování mostů: Od konfliktu ke spolupráci
  6. Historie formou blogu: Žurnalistika vytvořená vámi

Nový termín národní soutěže bude vyhlášen na přelomu roku 2023/2024. Téma zůstává Malé a velké dějiny 20. století, aby studenti měli možnost psát a vytvářet příběhy o osobnostech, místech, a událostech v kontextu velkých dějin. Základem všech prací musí být samozřejmě kladné studium faktů a pramenů. Výstupy mohou být prezentovány formou podcastu, videa, komiksu, průvodců a výstav. I přes tyto možnosti však převládají mezi pracemi stále odborné studie. Více informací najdete na https://www.eustory.cz/

Připravila ANDREA SEELICH