Nový web přibližuje osobnost Josefa kardinála Berana

Webové stránky věnované kardinálu Beranovi

Josef kardinál Beran

Praha 18. dubna 2018  ─ Ústav pro studium totalitních režimů se připojil k těm, kteří přivítali návrat arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana z nuceného exilu zpět do vlasti. Badatelka Stanislava Vodičková, která na základě objevu kardinálovy závěti celou akci iniciovala, připravila také ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, Biskupstvím plzeňským a Českou redakcí Vatikánského rozhlasu speciální webovou prezentaci. Vychází z archivů zmíněných institucí, které ÚSTR během let pomohl převést do digitální podoby. Na webu najdete dobové fotografie, dokumenty, postupně se objeví i autentické zvukové záznamy a projevy. Opominuty nejsou ani osudy římskokatolické církve v Československu v letech těžkých zkoušek, kdy při hájení své víry čelila perzekuci nacistického a následně i komunistického režimu. Web vás bude postupně seznamovat také s děním okolo převozu ostatků kardinála Berana z Říma a jejich uložení v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Fotogalerie