VZPOMÍNKA: Spisovatel, publicista a politik Pavel Tigrid (85)

Právě dnes 31. srpna před 19 lety zemřel český spisovatel, publicista a politik Pavel Tigrid (85), jeden z nejvýznačnějších představitelů českého protikomunistického exilu. V roce 2003 se rozhodl pro dobrovolný odchod ze života a přestal brát životně důležité léky.

Pavel Tigrid se narodil jako Pavel Schönfeld 27. října 1917 v Praze a vyrůstal v demokratické Československé republice, odkud v březnu 1939 unikl před nacismem do exilu. Přestože období v Londýně nebývá v souvislosti s ním příliš vzpomínané, pro něj samotného bylo velmi důležité. Jak uvádí editor knihy Pavel Tigrid. Volá Londýn. (Ústav pro studium totalitních režimů 2017) historik Prokop Tomek, první exil byl pro Tigrida obdobím tvůrčího a osobního zrání. „Seznámil se tam s tím, co jej pak provázelo v dalších desetiletích: s organizační a vydavatelskou činností, prací v rozhlase, žurnalistikou, kritikou, životem v exilu i politikou. V Londýně dozrál. Ze studenta se stal osobností.“ Dodejme, že obsahem knihy s podtitulem Ze zákulisí československého vysílání z Londýna je zapomenutý reportážní a autobiografický text, který Tigrid psal od roku 1947 na pokračování pro svůj časopis Vývoj a poslední jeho část zveřejnil doslova v předvečer února 1948.

Všechny v Londýně nabyté zkušenosti bohatě využil nejprve jako novinář v poválečném Československu, v době druhého, dlouholetého exilu, pak i jako spolutvůrce programového schématu rozhlasové stanice Svobodná Evropa, či při zakládání časopisu Svědectví v polovině padesátých let. Po listopadu 1989 se vrátil do vlasti, kde se snažil jako poradce prezidenta Václava Havla nebo jako ministr kultury podpořit transformaci země k demokracii.

 
Odhalení busty Pavla Tigrida v Ostravě v květnu 2010 za účasti jeho dětí, švagra a vnuka (foto Prokop Tomek)