Vzniklo to z čirého naštvání, říká k plastice výtvarník Sozanský

(23. 8. 2023) – V pražském Armádním muzeu Žižkov byla v pondělí 21. srpna 2023 zahájena výstava výtvarníka Jiřího Sozanského pod názvem Invaze 68. Hlavním exponátem výstavy je plastika s názvem „137“, na níž jsou vypsána jména všech obětí okupace od 21. srpna do konce roku 1968. Impozantní hmotu plastiky umocňuje její instalace přesně doprostřed státní vlajky, která zdobí atrium Armádního muzea Žižkov. Umělecký počin Jiřího Sozanského navazuje na odborný výzkum historiků, jehož výsledky byly publikovány v knize Okupace 1968 a její oběti. Těm se poté ještě podařilo zpřesnit počet obětí na 137, proto tento název dostala také Sozanského plastika. Do projektu se zapojil ale například i historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů nebo filozof Martin Palouš, současný člen Rady ÚSTR.

Součástí více než tunové plastiky z bronzu je část pásu z tanku, které používala okupační vojska a zbytky sovětské munice, umístěné v dolní části. V horní části jsou pak odlita jména všech 137 obětí okupace v roce 1968. „Vzniklo to z čirého naštvání. Když jsem o tom začal přemýšlet a začal na něm pracovat, tak jsem se vrátil o 55 let zpátky a vzpomněl jsem si, co všechno jsem zažil,“ přiblížil na vernisáži Sozanský vznik svého díla. Nejdříve o soše údajně ani nepřemýšlel a pracoval na velkoformátových olejomalbách, které jsou také součástí výstavy, ale „… postupně jsem si dával dohromady informace a najednou mi došlo, že v téhle zemi stále neexistuje památník, který by reflektoval, co se tu odehrálo, a kde by byla jména obětí. Něco to vypovídá o mentalitě společnosti, která své hrdiny nepostrádá...uvedl na závěr. To ve svém projevu zmínila také ministryně obrany Jana Černochová: „Je ostuda, že se něco takového děje více než 33 let po sametové revoluci. Takovou připomínku jsem léta postrádala. Proto zde dávám veřejný příslib, že velmi ráda podpořím aktivitu s nalezením vhodného a důstojného místa pro její instalaci.“ Podle návrhu vystaveného na vernisáži by památník mohl být umístěn na prostranství mezi budovami Národního muzea v Praze, tedy na průsečíku mezi symbolickými místy prvních dnů invaze – budovou Českého rozhlasu a Václavským náměstím.Ve své umělecké tvorbě se Jiří Sozanský (77) angažuje proti všem formám násilí, zvůle a ideologického diktátu, pošlapávajícího lidská práva a důstojnost člověka. Je znám jako nekonformní umělec a člověk vyhraněných názorů a postojů, který se vyjadřuje prostřednictvím rozsáhlých multimediálních projektů vázaných ke konkrétnímu místu. Svými aktivitami v neobvyklých prostorách oživoval utlumenou výtvarnou scénu sedmdesátých let minulého století. Jeho akce promlouvaly ke svědomí „normalizující se“ společnosti i za cenu nemalého osobního rizika. Aktivně se spolupodílel na formování československé nezávislé výtvarné scény, organizaci výstav a prezentací za účasti zakázaných umělců. Poskytoval informace o československém nezávislém výtvarném umění v zahraničí, upozorňoval na devastaci přírodního a kulturního dědictví na Mostecku a šířil výtvarný samizdat. Ve svém díle se zaměřuje na člověka v mezních situacích, ve válce či v totalitních režimech. K jeho významným dílům patří Památník obětem komunismu, Lágr Vojna u Příbrami či Památník politických vězňů ve Valdicích.

Jiří Sozanský letos obdržel od Ústavu pro studium totalitních režimů Cenu za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin. Ten při této příležitosti také na otázku: Jak vnímá, že se ve světě více než 30 let po politických změnách u nás a v další Evropě zase prosazují autoritářské režimy? odpověděl: „To znamená, že tím pádem pro mě práce neskončila.“ Výstava v pražském Armádním muzeu Žižkov potrvá do konce roku.

Připravil MARTIN VACEK

Foto se svolením MO – Jan Schejbal a Barbora Popovová