Vzdělávací seminář pro učitele dějepisu v Chomutově

Ústav pro studium totalitních režimů zve učitele dějepisu a společenských věd na kurz Soudobé dějiny: co, jak a proč učit?, který se uskuteční v pondělí 24. února 2014 od 13.50 do 18 hodin na Gymnáziu Chomutov (Mostecká 3000) v rámci celodenního semináře Odkaz 25. února 1948 je stále živý, aneb Jak vykládat dějiny pro budoucí generace?, pořádaného Gymnáziem Chomutov, Ústavem pro studium totalitních režimů a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Kurz Soudobé dějiny je akreditovaný MŠMT v systému DVPP pod č. j. MSMT-6502/2012-25179. Přihlášky posílejte na adresu anna.macourkova@ustrcr.cz. Uvádějte své jméno a příjmení, školu, na které pracujete, a datum narození.