Vzdělávací organizace k výročí konce druhé světové války: Umíme dobře učit o válce?

Co znamenají aktuální diskuse o cestě prezidenta do Moskvy, o Nočních vlcích a banderovcích? Sedmdesáté výročí konce druhé světové války podnítilo mohutnou vlnu živého zájmu o druhou světovou válku. Objevují se nejen nové poznatky historiků a zasutá svědectví pamětníků, ale o válku vedou spory též politici. Oslava konce války je více než jenom připomínkou minulých událostí. Připravuje nás škola dostatečně na tyto diskuse o minulosti? Ve středu 6. května se v Ústavu pro studium totalitních režimů sešli zástupci vzdělávacích institucí, aby diskutovali o možnostech, jak zlepšit výuku o druhé světové válce. Besedy a následné tiskové konference se zúčastnili představitelé těchto organizací: Antikomplex, Collegium Bohemicum, Československo 38–89 (FF UK, MFF UK, ÚSD AV ČR), Institut Terezínské iniciativy, Muzeum romské kultury, Památník Terezín, Židovské muzeum v Praze a Ústav pro studium totalitních režimů.