Vyšla publikace AUTOR–VIZE–MEZE–TELEVIZE

V našem veřejném prostoru se dlouho neuskutečnilo žádné multidisciplinární setkání k tématu televize, její role, účelu a směřování. Literární akademie v Praze společně s Filmovou a televizní fakultou VŠMU v Bratislavě proto v roce 2013 uspořádaly mezinárodní vědeckou konferenci, která podnítila vznik této publikace. Česká televize, Praha, Vysoká škola múzických umení v Bratislavě, ÚSTR, Praha, Bratislava 2015, 1. vydání, brož., 240 str., ISBN 978-80-7404-176-1 (Česká televize, Praha), ISBN 978-80-89439-69-0 (VŠMU), ISBN 978-80-87912-36-2 (ÚSTR)