Vyšla monografie Petra Placáka Gottwaldovo Československo jako fašistický stát

Obálka publikace Gottwaldovo Československo jako fašistický stát – ilustrační foto„Konečným smyslem celého našeho snažení, celého života nás komunistů je uskutečnění velkých a svatých ideálů socialismu,

“ prohlásil Klement Gottwald roku 1946 a nešlo o pouhý rétorický obrat. Komunistickou vizi ráje na zemi doboví politici i pozdější komentátoři často přehlíželi, a přece je jedině v tomto rámci možné vykládat poválečnou nacionálněsocialistickou revoluci, na jejíž vlně se komunisté dostali k moci. Radikální „lidovou“ revoluci, ve které komunisté spojili svaté ideály socialismu se svatými ideály národa, autor vykládá v rámci dějin masových antiliberálních hnutí minulého století a srovnává ji s vývojem v Itálii po první světové válce. Paseka, ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, váz., 189 str., ISBN 978-80-7432-604-2 (Paseka), ISBN 978-80-87912-32-4 (ÚSTR)