Vyšla historická revue Paměť a dějiny 1/2009

Počáteční číslo třetího ročníku historické revue Paměť a dějiny vychází krátce po 70. výročí okupace Čech a Moravy německými vojsky. K tomuto datu proto přispívají studie Jaroslava Rokoského Osudný 15. březen a Rudolf Beran a Radana Láška Obrana Podkarpatské Rusi. Nedávno uplynuvší výročí únorového převratu v roce 1948 zase připomíná studie Václava Vebera Jak to bylo s demisemi v únoru 1948, která poopravuje tradovaný historický omyl o formálně legálním přechodu komunistů k moci. Nově také představujeme rubriku III. odboj, v níž budeme mapovat dosud málo či vůbec známé události protikomunistického odboje a osudy osob s nimi spojené. V rozhovoru Adama Hradilka představujeme Elijahu Ripse, který se v dubnu 1969 pokusil upálit v centru lotyšské Rigy na protest proti okupaci ČSSR vojsky Varšavského paktu. Konečně také vychází příběh Miroslava Dvořáčka, jehož osudy dlouho zastiňovala tzv. kauza Kundera. V sekci pro dokumenty pak Pavel Žáček představuje činnost prokuratury na sklonku komunistické vlády, v letech 1988-1989.