Vyšel sborník Pozor, vysíláme!

Editorka sborníku Lucie Wittlichová vybrala dvacet příběhů lidí, jejichž práce pro rozhlas nebo televizi měla hlubší význam pro veřejné dění. Najdeme mezi nimi například portrét hvězdy sportovních přenosů Josefa Laufra, rozhlasového režiséra Miloslava Dismana, dlouholeté zpravodajky rozhlasu především ze zemí Afriky a Blízkého východu Věry Šťovíčkové-Heroldové nebo zahraničního zpravodaje Zdeňka Velíška. Kniha chce ukázat obě instituce z pohledu těch, kdo je zakládali, kdo za ně bojovali a kdo jim věnovali značnou část svého života. Cílem publikace je mimo jiné v roce jubilejních výročí Českého (resp. Československého) rozhlasu a televize vyzdvihnout význam a vliv veřejnoprávního vysílání na formování veřejného mínění během složitých událostí 20. století.