VÝROČÍ: Stanislav Kokoška o okupaci českých zemí v roce 1939


Snímek vlevo zachycuje německou armádu 15. března 1939 před Pražským hradem (foto archiv VHÚ) / Vpravo zdraví pražští Němci Adolfa Hitlera na Pražském hradě 16. března 1939 (zdroj: wikipedia.org – volné dílo)

Okupace českých zemí v březnu 1939 bývá ve starší literatuře označována jako operace Březnový vítr. Vojenské plánování ve skutečnosti probíhalo pod krycím označením Jihovýchod (Unternehmen Südost). Základní operační směrnici vyhotovilo vrchní velitelství armády (OKH) již 1. února 1939. Adolf Hitler pak 8. března 1939 na shromáždění nejvyšších představitelů Třetí říše oznámil, že byl vydán rozkaz, aby „během několika dní, ale ne později než 15. března, bylo Československo vojensky obsazeno“. Nacistické bojůvky v českých zemích proto dostaly rozkaz vyvolat nepokoje. Na slovenskou reprezentaci začal být současně vyvíjen nátlak, aby vyhlásila samostatnost Slovenska.

Okupaci českých zemí zahajovaly jednotky VIII. sboru, které spolu s Leibstandarte SS Adolf Hitler překročily již 14. března 1939 v 17.30 h státní hranici. Stalo se tak proto, aby se předešlo případnému obsazení ostravsko-karvinské průmyslové oblasti polskou armádou. Ještě večer německé jednotky zajistily Moravskou Ostravu, Vítkovice, Frýdek-Místek. I když se fakticky jednalo o vojenský útok, k jedinému vážnějšímu střetnutí s československou armádou došlo v Místku, kde 3. prapor 8. pěšího pluku bránil palbou své ubytovací prostory v bývalé Czajankově textilní továrně.

Jádro německých okupačních sil překročilo česko-německou hranici v časných ranních hodinách 15. března 1939. Československá armáda dostala rozkaz zůstat v kasárnách, a tak postup wehrmachtu zdržovala jen sněhová vánice. Ráno před osmou hodinou byla již obsazena mělnická rozhlasová vysílačka, která se v éteru ohlásila jako Deutscher Volksender Prag. Krátce na to se ve Vysočanech objevil předvoj XVI. sboru postupující od Mladé Boleslavi a v devět hodin do Prahy dorazily i jednotky IV. sboru, které postupně zajistily vojenské objekty, mosty přes Vltavu, centrální úřady, budovu rozhlasu a Pražský hrad. Ještě 15. března v podvečer přijel do hlavního města i Adolf Hitler, aby zde druhého dne nechal vyhlásit zřízení Protektorátu Čechy a Morava.Nahoře mapka naznačující směr vpádu německých jednotek v březnu 1939 (zdroj: Historie a vojenství 1997/6 str. 137) / Vlevo dole Rozkas pro Obyvatele! – vyhláška, kterou Němci špatnou češtinou oznamují, že převzali veškerou moc nad územím Čech a Moravy / Vpravo budova Čajankových kasáren v Místku, kde se české vojsko postavilo 14. března 1939 na odpor německým okupantům (zdroj: 2x wikipedia.org – volné dílo)

Připravil STANISLAV KOKOŠKA