VÝROČÍ: Před 110 lety se narodil národní hrdina Jan Kubiš


(30. 6. 2023) – Uplynulou sobotu uběhlo 110 let od narození národního hrdiny Jana Kubiše. Jeho rodné Dolní Vilémovice si to připomněly celodenním vzpomínkovým setkáním s bohatým programem, včetně účasti historiků Ústavu pro studium totalitních režimů. Uctění památky proběhlo u jeho rodného domu položením květin a věnců za účasti nejen místních obyvatel a představitelů místní samosprávy a kraje, ale také 1. náměstka Ústavu pro studium totalitních režimů JUDr. Kamila Nedvědického. Ten ve svém projevu mj. řekl: „Každý národ si musí připomínat svou minulost, aby se vyvaroval jejího opakování. Tato teze je obzvláště aktuální v dnešní době, kdy falzifikace dějin slouží jako ospravedlnění ruského útoku na Ukrajinu, a i na dalších místech světa je používána jako nástroj ovládání jiných států či vlastního národa. V den 110. výročí narození Jana Kubiše je důležité zdůraznit, že nezapomenout na hrdiny, udržovat jejich památku v historické paměti národa, je jedním z hlavních úkolů paměťových institucí. Ústav pro studium totalitních režimů hodlá v tomto směru působit na všechny generace, především ale na ty nejmladší, aby popsal a přiblížil činnost nejenom Jana Kubiše, ale i dalších, dnes bohužel obecně zapomenutých hrdinů protinacistického a protikomunistického odboje a stejně tak obětí obou totalit 20. století“.

V další části programu došlo k seskoku výsadkářů z 22. základny vrtulníkového letectva z Náměště nad Oslavou, proběhly dynamické ukázky vojáků (pěší rota AZ plk. Jana Kubiše při KVV Jihlava a vojensko-historický klub Erika Brno), odehrálo se divadelní představení Osudové lásky Jana Kubiše (sbor Polyfonia) a zazněly písničky folklorního souboru Bajdyš.

V podvečer se uskutečnila také beseda s historiky z Ústavu pro studium totalitních režimů Stanislavem Kokoškou a Janem Zumrem v místním kulturním době. V první části besedy Stanislav Kokoška hovořil o plánování atentátu v londýnském exilu a na základě nejnovějších poznatků upozorňoval na některé dřívější mylné interpretace. Jan Zumr poté přinesl podrobnosti o vyšetřování atentátu, vzniku speciální vyšetřovací komise Gestapa a její činnosti až po boj v kostele svatých Cyrila a Metoděje 18. června, kde se ukrýval Jan Kubiš a Josef Gabčík společně s pěti dalšími parašutisty. „Na závěr jsem upozornil na skutečnost, že Reinhard Heydrich byl nejenom zastupující říšský protektor, ale především náčelník Hlavního říšského bezpečnostního úřadu (RSHA), instituce, jež zastřešovala Gestapo, kriminální policii a bezpečnostní službu říšského vůdce SS (SD). Jednalo se o skutečnou centrálu nacistického teroru. O to větší význam měla proto operace Anthropoid, neboť byl zneškodněn jeden z nejvýše postavených nacistů, který byl pověřen faktickou realizací ˏkonečného řešení židovské otázkyˊ.“ V následné diskusi došlo na celou řadu dotazů z publika, jež se týkaly nejen samotného atentátu, ale i dalších parašutistů a českého odboje. Celé vzpomínkové setkání v Dolních Vilémovicích v sobotu 24. června 2023 zakončilo hudební vystoupení skupiny Plechová blecha.

Zpracoval MARTIN VACEK

Foto ÚSTR a archiv