VYJÁDŘENÍ SOUSTRASTI

Ústav pro studium totalitních režimů prostřednictvím svých zaměstnanců, kolegyň a kolegů, vyjadřuje hlubokou lítost a upřímnou soustrast všem, jichž se ten hrozný čin dotkl osobně, profesně, lidsky. Soucítíme a prožíváme tuto tragédii s Vámi všemi, kteří jste ztratili člena své rodiny, přítelkyni, kamaráda či osobu jinak blízkou.

Z principu našeho poslání bojujeme a vymezujeme se proti všem formám násilí páchaném na nevinných obětech. Včerejší tragédie, která se udála zcela zákeřně, nečekaně a cynicky, navíc na akademické půdě – se dotkla nás všech.

Jsme s Vámi.

Jsme připraveni pomoci.

!!! Pro ty, kteří by chtěli pomoci i jinak, zveřejňujeme následující odkaz:
https://www.darujme.cz/sbirkaffuk


Foto se souhlasem Miloň Novotný (Praha)