Přejeme vše dobré do nového roku 2024

Vážení přátelé,

rok 2023 pomalu končí a pro naši instituci to byl rok skutečně akční. Realizovali jsme bezmála padesát akcí, dvě letní školy, šest výstav, jedenáct seminářů, osm knižních prezentací, devět vědeckých konferencí a jedenáct přednášek pro širokou veřejnost. Vydali jsme dvacet nových knih, přičemž tři zcela nové tituly se na stáncích knihkupců objeví v nejbližším období. Již nyní mohu prozradit, že půjde o tituly zajímavé a čtenářsky poutavé: například Skrytá církev a tajná svěcení autorky Evy Vybíralové nebo unikátní edice dokumentů, přibližující tragédii české menšiny na sovětské Ukrajině v letech 1937–1938 s názvem Velký teror, kterou zpracoval Jan Dvořák.

Rád bych na tomto místě poděkoval všem svým kolegům z Ústavu pro studium totalitních režimů za skvělou spolupráci a současně mi, prosím, dovolte popřát vám všem požehnané vánoční svátky, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti…

Máme štěstí, že žijeme ve státě, kde takovéto přání nezní jako utopie.

Ladislav Kudrna,
ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů