Vedoucí funkcionáři KSČ 1921–1989

Ústav pro studium totalitních režimů zveřejňuje na svých stránkách prezentaci „Vedoucí funkcionáři KSČ 1921–1989“. Obsahuje portréty vrcholných představitelů KSČ, které budou postupně doplňovány o další medailony významných komunistických politiků. V prezentaci jsou dále k dispozici tyto personální přehledy: složení vedení KSČ v letech 1921-1989 a obsazení funkcí vedoucích tajemníků a tajemníků krajských a okresních výborů strany z jara 1988. Prezentace obsahově vychází z badatelského projektu Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ, jehož výstupem bude publikace poskytující přehled o životě a politické kariéře vybraných představitelů KSČ.