Vedení ÚSTR plní sliby: HistoryLab funguje

(23. 1. 2024) – V minulosti se do mediálního prostoru opakovaně dostávaly mylné zprávy, které obviňovaly vedení Ústavu pro studium totalitních režimů z ukončení projektu HistoryLab. Tyto zprávy se nezakládají na pravdě.

V projektu HistoryLab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti (HL) hodlá Ústav pro studium totalitních režimů pokračovat. Potvrdil to i závěr monitorovací návštěvy Technologické agentury (TAČR), která ve své zprávě jasně uvádí, že „všechny dosažené výsledky jsou implementovány podle plánu s ohledem na využití hlavní cílovou skupinou a v souladu s implementačními plány bez výraznějších odchylek. V současné době aktuálně využívá HistoryLab 2369 přihlášených uživatelů/pedagogů a od roku 2018 do současnosti bylo v systému HL odevzdáno 329 999 cvičení. Přínosem projektu je inovativní výuka historické gramotnosti. Moderní technologie umožňují učitelům interaktivní výuku. Do samotného projektu se od jeho vzniku zapojilo více než 1000 učitelů“ – uvádí doslova Protokol z monitorovací návštěvy.

„O možnostech dalšího rozvoje a využití výsledku projektu HL jsme s aplikačními garanty a partnery jednali intenzivně již v průběhu loňského roku,“ uvedl Kamil Nedvědický, 1.náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů a dodal, že výsledky byly prezentovány v rámci Letní školy, která se v létě loňského roku uskutečnila hned na dvou místech České republiky: v Praze a v Lošanech na Mašínově statku. „Jsem rád, že monitorovací tým potvrdil správnost našich kroků, a že nesmyslnost tvrzení, která v minulosti kolovala ve veřejném prostoru, nyní můžeme spolehlivě vyvrátit. Stejně tak jednáme o dalším pokračování a rozvíjení projektu s našimi partnery, bez nichž další rozvoj není možný“ zkonstatoval Kamil Nedvědický.