V Moskvě jsme připomněli oběti sovětských represí z řad československých občanů

U příležitosti 80. výročí vypuknutí uprchlické vlny čs. občanů do SSSR a jejich represe v táborech Gulagu uspořádaly Ústav pro studium totalitních režimů, sdružení Memorial, Velvyslanectví České republiky v Moskvě a České centrum Moskva ve dnech 18. až 20. listopadu 2019 sérii akcí.

V pondělí 18. listopadu byla v Moskvě umístěna pamětní plaketa československému občanu Borisi Kučerovi, který se stal obětí politických represí v SSSR a 26. února 1938 byl popraven. Slavnostního aktu se kromě historiků ÚSTR zúčastnili zástupci ruského občanského sdružení Memorial, Velvyslanectví České republiky v Moskvě, Českého centra a také obyvatelé domu, kde Boris Kučera žil a kde byl také zatčen.

V odpoledních hodinách se delegace ÚSTR zúčastnila slavnostního odhalení portrétů T. G. Masaryka a Václava Havla ve vstupní hale Velvyslanectví ČR v Moskvě u příležitosti výročí 17. listopadu 1989. Při té příležitosti byla skupina českých historiků přijata velvyslancem Vítězslavem Pivoňkou, který již v minulosti opakovaně projevil zájem o projekty ÚSTR v Rusku a nadále je podporuje.

V úterý 19. listopadu proběhl celodenní pracovní seminář, kterého se zúčastnili historici ÚSTR a sdružení Memorial, kteří přijeli z různých koutů Ruské federace. Hlavním tématem byla diskuse nad dalším výzkumem perzekuce čs. uprchlíků v SSSR v období druhé světové války v ruských archivech a společných projektech na toto téma.

Na půdě Memorialu rovněž proběhla paralelní pracovní jednání ohledně připravovaného ruskojazyčného vydání publikace Za vaši a naši svobodu a projektu Poslední adresa. Ten v Česku zaštiťuje právě ÚSTR.

V 18. hodin byla zahájena série přednášek k tématu perzekuce čs. uprchlíků v SSSR pro veřejnost. Vystoupení Adama Hradilka a Jana Dvořáka z ÚSTR doplnil historik Michail Rogačev (Memorial).

Od 19. hodin již patřil večer dokumentárnímu snímku Čechoslováci v Gulagu, který vznikl v koprodukci ÚSTR a České televize v roce 2017. Ruské premiéry a následné diskuse se zúčastnila režisérka snímku Marta Dvořáková.

Ve středu 20. listopadu navštívili zástupci ÚSTR Muzeum historie Gulagu otevřené v centru Moskvy v roce 2018 po velkorysé rekonstrukci po vzoru světových paměťových institucí.

V návaznosti na akci v Moskvě pak historik Jan Dvořák uskutečnil výzkum ve Státním аrchivu Sverdlovské oblasti v Jekatěrinburgu, kde mu bylo umožněno pořídit kopie vybraných vyšetřovacích spisů Čechů perzekvovaných ve Sverdlovské oblasti ve 30. letech.