V Litoměřicích proběhl třetí ročník Letní školy církevních dějin


Letošní ročník Letní školy církevních dějin zahájil za Ústav pro studium totalitních režimů 1. náměstek JUDr. Kamil Nedvědický

(15. 9. 2023) – Ve dnech 4.–8. září proběhla v Diecézním domě kardinála Trochty (objekt, v němž nuceně sídlil kněžský seminář) v Litoměřicích Letní škola církevních dějin, kterou ve spolupráci s humanitními fakultami Univerzity Karlovy, Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzity Hradec Králové organizoval Ústav pro studium totalitních režimů. Konala se již třetí rok v řadě. Je určena především studentům, ale rovněž badatelům, učitelům a dalším zájemcům z širší veřejnosti, kterým nabízí sérii přednášek, diskusí, workshopů a exkurzí, které zajišťují pozvaní odborníci.

„Letošní letní škola nabídla širokou škálu témat, která přítomné seznámila s různými přístupy k církevním a náboženským dějinám a měla je inspirovat v jejich vlastním výzkumu,“ přiblížil obsah letošního ročníku historik PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů a upřesnil: „Nesoustředí se na jedno téma nebo časové období, ale zve specialisty k různým obdobím a s různým profesním školením – historiky, teology, archiváře, církevní právníky – a využívá též nabídky v Litoměřicích, například proběhla exkurze do oblastního archivu.“ Ústav pro studium totalitních režimů byl na LŠCD zastoupen po celou dobu garantem a dvěma přednáškami. Témat řešených v ÚSTR se dále dotýkalo osobní svědectví evangelického faráře a signatáře Charty 77 Jana Kellera, některé části dalších přednášek a zčásti i exkurze do Litoměřic.

Pětidenní akci, které se zúčastnily tři desítky zájemců z řad studentů a veřejnosti, zahájil 4. září za Ústav pro studium totalitních režimů 1. náměstek JUDr. Kamil Nedvědický. Ten v úvodním vystoupení zdůraznil nutnost znalosti církevních dějin pro pochopení historie nejenom v českém kontextu. Dále vyjádřil podporu multidisciplinárnímu charakteru akce a také ocenil její propojení s akademickým světem a to, že na ní spolupracuje hned několik různých subjektů, včetně Společnosti pro církevní právo, jež se letos zapojila poprvé. Na druhou stranu zmínil také úvahy Ústavu pro studium totalitních režimů o modifikaci současné formy letní školy, což má být námětem pro diskuzi se zapojenými partnery, kde se budou řešit obsahové i organizační věci.


PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D.

Zpracoval MARTIN VACEK

Foto ÚSTR / Ondřej Petržilka