Velké a malé příběhy moderních dějin

Projekt „Velkých a malých příběhů moderních dějin“ má sloužit jako určitý modelový příklad užití metody orální historie v pedagogické praxi. Hlavním úkolem je především konfrontace „velké historie“, prezentované v učebnicích dějepisu, a tzv. malých dějin, tedy dějin osobních, které se dotýkají konkrétních rodinných příběhů a míst, k nimž člověka váže nějaké specifické pouto. Studenti získali možnost vžít se do rozmanitých příběhů vlastní rodiny a nalézat v nich témata a události, které je často zprostředkovaně ovlivnily a v nichž se odráží právě velké dějiny, jichž jsme nedělitelnou součástí. Historická fakta tak dostávají konkrétní rozměr, který často chybí pro jejich lepší pochopení. Prezentované výstupy jsou vlastně jakousi genealogickou výsečí příběhu celé rodiny. Pevně věříme, že tento projekt může oživit zájem studentů o výuku dějepisu, potažmo moderních dějin, které mohou často odradit svojí faktografickou náročností. Domníváme se, že si studenti na svém vlastním okolí uvědomí, jak se naše nedávná minulost promítala do konkrétních osudů lidí.