ÚSTR spouští web projektu Čechoslováci v Gulagu

Ústav pro studium totalitních režimů spouští web Čechoslováci v Gulagu věnovaný stejnojmennému projektu dokumentace politických represí vůči krajanům v Sovětském svazu. Web přehledně shrnuje dosavadní výstupy bádání, jako jsou odborné i popularizační články, knihy, výstavy, videozáznamy besed, ale i odkazy na související projekty. Na základě probíhajícího výzkumu budou průběžně doplňovány další rozhovory, portréty perzekvovaných osob, kopie vyšetřovacích spisů apod.

„Perzekuci československých občanů a osob českého původu v SSSR se věnujeme už od vzniku ÚSTR v roce 2008. Vedli jsme desítky rozhovorů s pamětníky i pozůstalými po obětech sovětských represí a získali jsme množství dokumentů, fotografií či rukopisných vzpomínek z rodinných archivů,“ přibližuje dlouhodobý projekt jeho vedoucí, historik ÚSTR Adam Hradilek. Výzkum probíhá i v tuzemských a zahraničních archivech, včetně archivů bývalých sovětských bezpečnostních služeb v postsovětských zemích. ÚSTR vytvořil digitalizační pracoviště v ukrajinském Lvově, kde jsou zpracovávány dokumenty ze všech oblastí Ukrajiny. „Kromě tisíců spisů perzekvovaných uprchlíků před nacismem z let 1939–1941 se jedná například o dokumentaci k stovkám popravených krajanů během Velkého teroru v letech 1937–1938 či obětem sovětizace Podkarpatské Rusi po roce 1945. V Ruské federaci se zaměřujeme především na archivy v Moskvě, Republice Komi či Sverdlovské oblasti, kde bylo internováno či popraveno největší množství krajanů,“ dodává Hradilek.

Z nového webu je přístupné také elektronické vydání Průvodce říší zla, který před více než 10 lety dokončil publicista Vladimír Bystrov. „Průvodce říší zla mapuje velkou část sibiřských gulagů. Elektronická verze průvodce bude spuštěna 20. května 2020, přesně 75 let poté, co byl Vladimírův otec Nikolaj Bystrov odvlečen do Sovětského svazu. Vladimír Bystrov zpracovával průvodce dlouhá léta, nejen pro památku svého otce, ale proto, že nepříjemná fakta nelze stále zametat pod koberec,“ vysvětluje motivaci svého již zesnulého manžela novinářka Marta Bystrovová Švagrová.

ÚSTR se podílí také na připomínání obětí represí ve veřejném prostoru. V České republice koordinuje projekt Poslední adresa, který přibližuje osudy obětí komunistického režimu. Na podzim 2018 pak zástupci ÚSTR a Velvyslanectví ČR na Ukrajině uctili památku Čechů popravených v Žitomíru při největší hromadné exekuci osob českého původu na území bývalého SSSR.