ÚSTR se připojuje k veřejné sbírce u příležitosti Dne válečných veteránů

Praha 10. listopadu 2016 – V pátek 11. listopadu, kdy si celý svět připomíná Den válečných veteránů, pořádá obecně prospěšná společnost Post Bellum veřejnou sbírku na podporu natáčení a zachování svědectví pamětníků válek a bezpráví minulého století.

Ústav pro studium totalitních režimů se jako významný partner a spolutvůrce dokumentačního projektu Paměť národa připojuje k připomínce Dne válečných veteránů. V pátek 11. listopadu bude možné v Knihovně Jána Langoše na půdě ÚSTRu zakoupit za dobrovolný příspěvek květ vlčího máku a symbolicky tak podpořit zachování vzpomínek veteránů pro budoucí generace.

„Svědectví válečných veteránů musíme neustále připomínat, zvláště v dnešní době, ve které je nutné si uvědomovat, že naše republika nevznikla náhodou a bez obětí, nýbrž že za naše nynější svobody vděčíme konkrétním lidem, kteří neváhali a byli ochotni obětovat vše, aby zabránili zlu a bezpráví,“ říká ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra, který se ke sbírce Paměti národa nákupem vlčího máku připojil.

Symbolem Dne válečných veteránů je květ vlčího máku, jenž vetknutý do klopy vyjadřuje úctu a vzpomínku na někdejší vojáky a bojovníky. Svátek připadá na den, kdy si svět připomíná výročí uzavření příměří mezi Spojenci a Německem, kterým skončila první světová válka. O symbol svátku, rudý mák, se nevědomky zasadil kanadský chirurg John McCrae, který otřesen smrtí přítele a hrůzami prvoválečných bojišť napsal báseň vyobrazující lány vlčích máků rostoucích na hrobech jeho spolubojovníků.

Na portálu Paměť národa, který Post Bellum buduje od roku 2008 ve spolupráci s Českým rozhlasem, Ústavem pro studium totalitních režimů a dalšími partnery, je nyní zpřístupněno více než 800 pamětnických vzpomínek válečných veteránů, a to jak ze všech významných bojišť druhé světové války, příslušníků Cizinecké legie z 50. či 60. let, tak i vyprávění vojáků, kteří se účastnili vojenských misí po roce 1989.

Ústav pro studium totalitních režimů se jako významný partner a spolutvůrce dokumentačního projektu Paměť národa připojuje k připomínce Dne válečných veteránů. V pátek 11. listopadu bude možné v Knihovně Jána Langoše na půdě ÚSTRu zakoupit za dobrovolný příspěvek květ vlčího máku a symbolicky tak podpořit zachování vzpomínek veteránů pro budoucí generace.