Ústav pro studium totalitních režimů se představí na veletrhu Svět knihy

Pozvánka na veletrh Svět knihy (Praha-Holešovice od 14. do 17. května)Praha 11. května 2009

– Ústav pro studium totalitních režimů bude vystavovat své publikace na veletrhu Svět knihy v pražských Holešovicích (14.–17. 5. 2009, Průmyslový palác, Praha). Kromě samotného stánku se Ústav pro studium totalitních režimů zúčastní veletrhu také doprovodným programem: První den veletrhu, tedy ve čtvrtek 14. května, bude v 16.00 v Komorním sále (pravé křídlo, balkon vlevo) pokřtěna kniha Praha objektivem tajné policie, jež se skládá z fotografií pořízených pracovníky správy sledování StB a vysvětlujícími odbornými texty.