ÚSTR oficiálně oznámil vystoupení z Platformy evropské paměti a svědomí

Toto očekávané rozhodnutí vyplynulo z předchozích jednání, zejména z 2. jednání Rady ÚSTR. Důvody a závěry shrnula ředitelka ÚSTR Pavla Foglová v dopise, jehož text najdete zde.