ÚSTR navštívila paní velvyslankyně Státu Izrael

(1. 3. 2024) – Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze Ladislav Kudrna a Kamil Nedvědický, 1. náměstek ředitele ÚSTR, se ve středu 27. února setkali s J. E. Annou Azari, mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní Státu Izrael.

Hovořilo se o možnostech spolupráce mezi Ústavem pro studium totalitních režimů a izraelskými paměťovými institucemi, o vyšší míře propojení historiků obou zemí a provázanosti při hledání společných historických témat. „Prohlubování vztahů se zástupci zahraničních velvyslanectví, působících na území ČR, považuji za významný aspekt akcentující činnost ústavu v mezinárodním kontextu. Kulturní diplomacie ze své podstaty napomáhá vzájemně kulturnímu porozumění a komunikace, která nabývá na významu obzvláště v této době,“ zhodnotil dlouhodobou strategii ústavu ředitel Ladislav Kudrna. Její excelence paní velvyslankyně vyslovila potěšení nad existencí Ústavu pro studium totalitních režimů a nad tím, že se svou činností vrací ke svému zákonnému poslání, včetně upozorňování na aktuálnost problematiky historie totalitních režimů 20. století, a to nejenom v kontextu ruského útoku na Ukrajinu.

Česko-izraelské vztahy byly v minulosti na dobré úrovni, neboť (bývalé) Československo patřilo k prvním státům, které uznaly existenci státu Izrael v roce1948. K jejich přerušení došlo v roce 1967 v důsledku „šestidenní války“, přičemž nový směr zahraniční politiky vedl k jejich obnovení. Nejedná se o první oficiální návštěvu význačného zástupce zahraničního státu, v nedávné době se uskutečnilo například setkání s J. E.  Marií Antoanetou Bartou, velvyslankyní Rumunska v České republice.

Zpracovala PETRA JUNGWIRTHOVÁ

Foto ÚSTR / Martin Vacek