ÚSTR měl zastoupení na semináři v Tunisu

Serminář v Tunisu, přednáší Vojtěch Ripka„Úspěch přechodu k demokracii – zkušenost Polska a České republiky“

– tak zněl název semináře, který proběhl 16. června 2014 v Tunisu v hotelu Golden Tulip El Mechtel. Mezi hosty se objevila například novinářka a obhájkyně lidských práv Sihem Ben Sedrine a byli tu i členové nově ustavené Instance pro pravdu a důstojnost (IVD). Ta by měla zahájit činnost v prosinci a bude se zabývat mj. otázkou zpřístupnění tuniských archivů. Seminář moderoval předseda Tuniské ligy pro lidská práva Mokhtar Trifi. Za českou stranu vystoupili Ivana Hrdličková, mezinárodní soudkyně při Zvláštním tribunálu OSN pro Libanon a právní expertka Rady Evropy, a Vojtěch Ripka, vedoucí skupiny vzdělávání ÚSTR. Oba vystoupili dvakrát v rámci prvních dvou panelů, V. Ripka na témata „Lustrační legislativa ČR – zkušenosti a srovnávací perspektiva“ a „Archivní politika ČR – srovnávací perspektiva“. Za polskou stranu se zúčastnili například bývalá premiérka Hanna Suchocka či ekonom Světové banky Marcin Piatkowski. Podle zpráv z tuniského zastupitelství šlo o velmi živé debaty a vystoupení českých zástupců „byla přijata velmi dobře, i s ohledem na vysokou expertní úroveň přednášejících. ZÚ Tunis distribuoval na semináři i některé expertní materiály ÚSTR určené veřejnosti (brožury, DVD) a hodnotí velmi pozitivně dosavadní spolupráci s ÚSTR.“