ÚSTR dál platí za škody způsobené předchozím vedením


Sídlo Ústavu pro studium totalitních režimů v květnu 2017 (vlevo) a říjen 2023 (vpravo) zdroj: Google.com a ÚSTR

Finanční úřad pro hlavní město Prahu oznámil Ústavu pro studium totalitních režimů výsledek kontrolního zjištění, jehož závěrem je platební výměr ve výši 42 269 347 Kč (slovy čtyřicet dva miliónů dvě stě šedesát devět tisíc tři sta čtyřicet sedm korun) za porušení rozpočtové kázně, související s rekonstrukcí bývalého sídla instituce v Siwiecově ulici v Praze, která dopadla zničujícím způsobem.

Současné vedení Ústavu pro studium totalitních režimů se ještě rok a půl po svém nástupu do funkce stále potýká se škodami způsobenými svými předchůdci – bývalým ředitelem Zdeňkem Hazdrou a jeho bývalým náměstkem Ondřejem Matějkou. Penále z výše uvedeného kontrolního zjištění mohou přitom dosahovat až 100 procent. Jedná se v tomto směru tedy o stěží uvěřitelnou částku 84 milionů Kč, což odpovídá takřka celému rozpočtu (bez Archivu bezpečnostních složek) Ústavu pro studium totalitních režimů na rok 2024!

Za porušení rozpočtové kázně, za níž nese odpovědnost předchozí vedení, Ústav pro studium totalitních režimů již musel uhradit Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu téměř 900 tisíc (!) korun. Naposledy se jednalo o 443 949 Kč za nezákonné dělení veřejných zakázek.

Následky špatného řízení instituce bývalým ředitelem a jeho náměstkem před 1. květnem 2022 si bohužel Ústav pro studium totalitních režimů ponese i v dalším období. Například plných 33 smluv nebylo uvedeno do povinného registru smluv, čímž byly ze zákona neplatné. Najevo stále vycházejí i další nezákonnosti předchůdců a současné vedení Ústavu je řeší postupy podle právního řádu České republiky.

O závěrech řešení těchto kauz bude Ústav pro studium totalitních režimů veřejnost transparentně informovat.

Související:
  • Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů se skládá ze dvou samostatných organizačních složek státu, a to z Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Rozpočet celé Kapitoly 355 na rok 2024 činí 187 422 525 Kč, z toho jde na Ústav pro studium totalitních režimů 100 780 883 Kč.